Kalender

Kvinnor

7-9 oktober 2022 (för unga)
20-23 oktober 2022
9-12 mars 2023
24-26 mars 2023 (för unga)
13-16 april 2023 (på spanska)
20-23 april 2023

Män

28-30 okt 2022
11-13 nov 2022 (på spanska)
18-20 nov 2022 (för unga)
17-19 feb 2023 (för unga)
3-5 mars 2023 (på engelska)
31 mars- 2 apr 2023
13-17 mars 2023 (för präster)
5-7 maj 2023 (för unga)

Anmälan och betalning

sker senast en vecka före aktivitetens start via e-post till info@surahammarsherrgard.org och genom insättning av aktuellt belopp på nedanstående pg / bg

För kvinnor

Reträtterna börjar ankomstdagen kl 18.00 och slutar avresedagen kl 15.00. 

Pris: 3.000 kr. (2 dagar 2.000 kr)

Pg 53817-3/ Bg 480-1429
eller Swish 1231 5325 48

Från utlandet: Konto Stiftelsen Ateneum
Nordea bank
105 71 Stockholm
Smålandsgatan 17
IBAN: SE64 9500 0099 6042 0053 8173
BIC/SWIFT: NDEASESS

Vänligen anmäl dig senast en vecka före reträttens början.

För män

Reträtterna börjar ankomstdagen kl 18.00 och slutar avresedagen kl 16.30.

Pris: 2.500 kr.

Pg 70 98 96-5 (för ungdomar) / Pg 51 41 44-5 (för vuxna)
eller överföring till Nordeas bankkonto (9960) 1805141445
eller Swish för vuxna 1231 0038 47; för ungdomar 1230 7106 08

Från utlandet: Konto Lärkstadens vänner
Nordea bank
Smålandsgatan 17
105 71 Stockholm
IBAN: SE62 9500 0099 6018 0514 1445
BIC/SWIFT: NDEASESS

Vänligen anmäl dig senast en vecka före reträttens början.

Vid anmälan ange

• namn
• vilka datum du vill åka på reträtt
• telefonnummer
• e-post adress
• ev. allergi/särskild diet

Villkor för återbetalning av kursavgift:
Avbokning minst 1 månad före kursstart – hela kursavgiften betalas tillbaka
Avbokning minst 1 vecka före kursstart – halva kursavgiften betalas tillbaka
Avbokning inom en vecka före kursstart – ingen återbetalning

Internationella kurser i filosofi och teologi

28 jun-20 jul 2023 

21 jul -14 aug 2023

23-30 aug 2023


Close Menu