Kalender

Kvinnor

Reträtterna börjar ankomstdagen kl 18.00 och slutar avresedagen kl 15.00. Pris: 2.700 kr (3 nätter) och 2.500 kr (2 nätter) för vuxna / 1.000 kr för ungdomar

Män

Reträtterna börjar ankomstdagen kl 12.00 (reträtterna för ungdomar kl 18.00) och slutar avresedagen kl 16.30. Pris: 2.500 kr för vuxna / 1.000 kr för ungdomar

Anmälan och betalning

sker via e-post till info@surahammarsherrgard.org och genom insättning av aktuellt belopp på nedanstående pg / bg

För kvinnor

17-20 oktober 2019 (för vuxna på svenska)
5-8 mars 2020 (för vuxna på svenska) 
20-22 mars 2020 (för unga på svenska) 
23-26 april 2020 (för vuxna på spanska)

pg 28 27 81-4 / bg 5490-8579
eller överföring till Nordeas bankkonto (9960) 2602827814

Från utlandet: Konto Stiftelsen Ateneum
Nordea bank
105 71 Stockholm
Smålandsgatan 17
IBAN: SE64 9500 0099 6042 0053 8173
BIC/SWIFT: NDEASESS

För män

8-20 september 2019 reträtt för vuxna
27-29 september 2019 reträtt för vuxna
25-27 oktober 2019 reträtt för vuxna
15-17 november 2019 reträtt för vuxna
22-24 november 2019 reträtt för vuxna
31/1- 2 februari 2020 reträtt för vuxna

pg 70 98 96-5 (för ungdomar) / pg 51 41 44-5 (för vuxna) 
eller överföring till Nordeas bankkonto (9960) 1805141445 

Från utlandet: Konto Lärkstadens vänner 
Nordea bank 
Smålandsgatan 17 
105 71 Stockholm 
IBAN: SE62 9500 0099 6018 0514 1445 
BIC/SWIFT: NDEASESS

Vid anmälan ange

• namn
• vilka datum du vill åka på reträtt
• telefonnummer
• e-post adress
• ev. allergi/särskild diet

Villkor för återbetalning av kursavgift:
Avbokning minst 1 månad före kursstart – hela kursavgiften betalas tillbaka
Avbokning minst 1 vecka före kursstart – halva kursavgiften betalas tillbaka
Avbokning inom en vecka före kursstart – ingen återbetalning

Internationella kurser i filosofi och teologi

19 maj till 11 juni 2020 
27 juni till 20 juli 2020 
21 juli till 14 augusti 2020 
21-27 augusti 2020
28/8-3 september 2020 
4-10 september 2020
13-25 september 2020

Close Menu