Surahammars Herrgård

Surahammars Herrgård

Surahammars Herrgård, mitt i Västmanlands hjärta är en internationell kursgård för aktiviteter i fortbildningssyfte, för såväl unga som vuxna. Aktiviteterna ordnas i samarbete med prelaturen Opus Dei.

Under hela året varvas diverse kurser med möten, seminarier och andliga reträtter. Herrgårdens vackra miljö inspirerar till lugn, avkoppling och reflexion.

Om oss

Surahammars Herrgårdens huvudman är Stiftelsen Ateneum vars ändamål är att främja utbildning.

Verksamheten går ut på att ge alla intresserade möjlighet att utvecklas som person samt bredda sina kunskaper och färdigheter inom olika områden.

Utbildningen bygger på den kristna människosynen, men är öppen för alla, oavsett samfundstillhörighet eller livsåskådning.

Surahammars Herrgård är ett forum för en berikande dialog som leder till respekt för andras frihet och en öppen attityd gentemot andras åsikter.

Den andliga utbildningen är anförtrodd åt Opus Dei, en katolsk själavårdsinstitution. Dess uppdrag är att sprida budskapet om att arbetet och de vardagliga omständigheterna utgör ett tillfälle till att möta Gud, tjäna andra och förbättra samhället.

Läs om hur vi värnar om din integritet [gdpr] och om vårt förebyggande arbete till skydd för barn och ungdomar mot sexuella övergrepp.

Aktiviteter

Vad är en reträtt?

En reträtt är en tid som man tillbringar borta från de vardagliga sysslorna. Där kan du helt i din egen takt be och tänka över hur du kan leva enligt din tro som student, på arbetet, i familjen och bland dina vänner.
Tillfället till enskild bön och inre samling under reträtten hjälper dig att betrakta olika aspekter av ditt liv, lära känna dig själv bättre och upptäcka hur du kan växa som människa.

Hur går en reträtt till?

Betraktelser och föredrag leder dig in i den katolska trons mittpunkt. Detta varvas med tid för egen bön och eftertanke, samvetsrannsakan och andra andliga andakter (t ex den heliga mässan, rosenkransbönen och korsvägen).
Den som vill kan även bikta sig och/eller få ett enskilt samtal med prästen om sitt liv och få personlig vägledning.

Låt oss komma ihåg att det är betraktandet av Jesu ansikte, den dödes och uppståndnes, som återställer vår mänsklighet, också när den är sönderslagen av livets utmattning eller märkt av synden. 

“Vi ska inte försöka tämja kraften från Kristi ansikte”

Påven Franciskus

Close Menu