Om herrgården

Fastigheten
Herrgården uppfördes 1856-1858 i en engelsk park efter ritningar av arkiktekt Pehr Johan Ekman. Stilen är en historiserande blandstil med drag av nyrenässans och medeltidsromantiska inslag. Den gulputsade exteriören är ett fint exempel på romantisk arkitektur som uppfördes under 1800-talets mitt där det ofta förekommer övergångar mellan klassicism och nyrenässans med italienska och medeltida influenser. Herrgården byggdes som bostad och kontor med laboratorium i källaren till den nye brukpatronen Eric Adolf Zethelius. Anläggningen är ett uttryck för brukets tekniska och ekonomiska framsteg.

Historia
Några viktiga händelser i Surahammars Bruks och Surahammars Herrgårds historia

Redan under mitten av 1500-talet drevs järnbruksrörelse i Sura socken, förmodligen anlagd som kronohammare av kung Gustaf Vasa.

1637anlade rikskanslern Axel Oxenstierna en stångjärnshammare, även kallad hammarsmedja under benämningen Surahammars bruk.

1748-1832 var Skultuna Bruk och Surahammars Bruk förenade med varandra.

1845 såldes Surahammars Bruk på exekutiv auktion till brukspatronen på Nyby bruk, Adolf Zethelius för summan 90 225 kronor.

1856-58 uppfördes den nuvarande herrgården efter ritningar av arkitekten P J Ekman. Byggnadskostnaden uppgick till 97 500 kr.

1860-72 ägdes Surahammars bruk av Zethelius barn med sonen Wilhelm Zethelius som disponent

1866 startar Surahammars bruk tillverkning av järnvägshjul och axlar, som än idag tillverkas i Surahammar

1873-82 ägdes bruket av ett familjeaktiebolag och disponent var häradshövding Carl Alexanderson

1883-1908 fortsatt familjeaktiebolag under ledning av disponent major Peter Petersson som kom att betyda mycket för Surahammar och Västmanland. Major Peterssons dotter Anna blev konstnär och en del av hennes konst kommer deponeras i herrgården enligt familjens vilja.

1897 tillverkas Sveriges första bil i Surahammar

1908-1916 fortsatt familjeaktiebolag nu under ledning av direktör K E Öhman

1917 Asea köper Surahammars bruk

1918 tillträder disponent Helge Silverstolpe

1947 efterträds Silverstolpe av disponent Einar Améen

1966 tillträder disponent Göthe Fernheden

1971 efterträds Fernheden av disponent Lars Östholm

1977 flyttar disponent Hans Westerberg in i herrgården

1981 tillträder Lennart Grånäs som den siste disponenten som bor i herrgården

1984 säljs herrgården till Maud och Bengt Persson som startar hotell- och restaurangverksamhet i herrgården

1993 avvecklas rörelsen

1994 köper Surahammars kommun herrgården. Kommunen renoverar fasaden och bygger dansbana och lusthus i parken.

1998 köper Anna Suurna och Lars Gren herrgården av kommunen och startar en omfattande invändig renovering. I november samma år öppnas återigen herrgården för hotell, restaurang och konferensverksamhet.

2000 köper Robert Suurna (Annas son) Lars del i herrgården.

2009 Stiftelsen Ateneum köper Herrgården som förvaltas i egen regi.

Close Menu