Kalender

Kvinnor

Reträtterna börjar ankomstdagen kl 18.00 och slutar avresedagen kl 15.00. Pris: 2.700 kr (3 nätter) och 2.500 kr (2 nätter) för vuxna / 1.000 kr för ungdomar

Män

Reträtterna börjar ankomstdagen kl 12.00 (reträtterna för ungdomar kl 18.00) och slutar avresedagen kl 16.30. Pris: 2.500 kr för vuxna / 1.000 kr för ungdomar

Anmälan och betalning

sker via e-post till info@surahammarsherrgard.org och genom insättning av aktuellt belopp på nedanstående pg / bg

För kvinnor

14-17 februari 2019 (för vuxna på svenska)
8-10 mars 2019 (för unga på svenska)
15-17 mars 2019 (för vuxna på svenska)
4-7 april 2019 (för vuxna på svenska)
25-28 april 2019 (för vuxna på spanska)

pg 28 27 81-4 / bg 5490-8579
eller överföring till Nordeas bankkonto (9960) 2602827814

Från utlandet: Konto Stiftelsen Ateneum
Nordea bank
105 71 Stockholm
Smålandsgatan 17
IBAN: SE64 9500 0099 6042 0053 8173
BIC/SWIFT: NDEASESS

För män

25-27 januari 2019 reträtt för vuxna
8-10 februari 2019 reträtt för unga
11-15 mars 2019 reträtt för präster
22-24 mars 2019 reträtt för vuxna

pg 70 98 96-5 (för ungdomar) / pg 51 41 44-5 (för vuxna) 
eller överföring till Nordeas bankkonto (9960) 1805141445 

Från utlandet: Konto Lärkstadens vänner 
Nordea bank 
Smålandsgatan 17 
105 71 Stockholm 
IBAN: SE62 9500 0099 6018 0514 1445 
BIC/SWIFT: NDEASESS

Vid anmälan ange

• namn
• vilka datum du vill åka på reträtt
• telefonnummer
• e-post adress
• ev. allergi/särskild diet

Villkor för återbetalning av kursavgift:
Avbokning minst 1 månad före kursstart – hela kursavgiften betalas tillbaka
Avbokning minst 1 vecka före kursstart – halva kursavgiften betalas tillbaka
Avbokning inom en vecka före kursstart – ingen återbetalning

Internationella kurser i filosofi och teologi

21 maj till 13 juni 2019
14-20 juni 2019
27 juni till 20 juli 2019
22 juli till 14 augusti 2019
16-22 augusti 2019
23-29 augusti 2019
30 augusti till 5 september 2019
8-20 september 2019

Close Menu